Author: admin

Phân tích giá trị của Park Hyatt Phú Quốc

Thứ nhất: Lợi ích về dòng tiền thu nhập mỗi năm cao vượt trội và minh bạch – Dự án chia sẻ 40% doanh thu cho khách hàng. Khác với chính sách chia sẻ 85% lợi nhuận, chính sách chia trên doanh thu giúp khách hàng không phải lo về...

Read More

Gọi ngay

Hotline: 0931913919
Đăng ký tư vấn